Skip to main content

Can you save a penny by reading blogs? Može li se uštedjeti čitajući blogove? ( New paintings and one review / Nove slike i jedna recenzija)


Can you save a penny by reading blogs? I think one can save quite a few pennies by reading blogs...and I'm not talking about discounts or giveaways a blog reader might benefit from. I admit that the penny I'm talking about is more methaphorical. I'm actually referring to that that famous ‘a penny for your thoughts’ saying. For isn’t blogging (and hence blog reading) often all about reading what other people have on their mind? Do you want to know what is on my mind?  Hemingway and gender identity/roles, Jung and his poetic passage about love, Dracula and some newer works in the genre (one of them is this one).  Two documentaries on fashion that I saw and forgot to write about. What to cook for lunch today? What should I paint today? Naturally, I’m also thinking about what I should post today…on this as well as on my other blog.  Sometimes it is hard to decide how much to share. How many words should an ideal blog post have? How to know when an article is too long? How many words are enough? Is 1000 words too much? Is 100 words not enough? I might believe that I have an answer to these questions, but really sometimes I don’t because it may depend on the context. So, there you go. Those are some things that I have on my mind right now.

Možeš li uštedjeti čitajući blogove? Zapravo mislim da može, ali ne da mi se sada razmišljati o darivanjima i popustimo, zapravo onaj ušteđeni novčić na koji mislim je metaforičke prirode. Baš sam razmišljala o jednoj engleskoj izreci koja bi se dala prevesti kao "novčić za tvoje misli". Pa onda bloganjem možemo uštedjeti dosta novčića, jer ako razmislimo,  zar nije bloganje (i čitanje blogova) usmjereno upravo na to,  ne radi li se često o tome da čitamo što je drugima na pameti? Želite li znači o čemu ja razmišljam? Hemingway-u i rodnom identitetu i ulogama, Jungu i njegovim poetičnim riječima o ljubavi, Draculi i nekim novim djelima u ovom žarnu (jedno od njih je i ovo). Dva dokumentarca o modi koje sam gledala i o kojima sam zaborvila pisati. Što spremiti za ručak danas? Što naslikati? Naravno mislim i o onome što bi trebala danas objaviti...na ovom i na drugom blogu. Ponekad je teško odlučiti koliko toga podijeliti. Koliko bi riječi idealna objava trebala imati? Kako znati kada je članak predug? Koliko riječi je dovoljno? Je li tisuću previše? Je li sto premalo? Mogu vjerovati da imam odgovor na ova pitanja, ali doista ponekad nemam jer to može ovisi o kontekstu. Tako da to bi bilo to. To su neke stvari o kojima sada razmišljam. 

 

As far as this post goes, I made up my mind.  I will be sharing two of my new paintings. What I will be talking about is fashion- as well as some other things. First things first. A short review of one documentary. As some of you might know, I quite enjoyed watching documentaries (nature, travel and history documentaries have always fascinated me). Anyhow, there are two documentaries that I watched recently. First of them is Absolutely Fashion: Inside British Vogue, by Richard MacerMy feelings are quite mixed about this one. I had to double check to make sure it was a BBC production because it, quite frankly, wasn’t up to their standards. As much as I was interested in the topic, at times this documentary was actually dull.  When I tried watching it for the first time, I actually gave up but later on I decided to give it another change. I’m glad I did, because some part of it were rather interesting. For example, I quite enjoyed the interviews with the staff of British Vogue (especially the interview with legendary Lucinda Chambers), but I think that was mostly because of the staff’s answers. The questions themselves could have been better prepared- I think that the documentary maker missed a good opportunity here.  British Vogue has had a long and interesting history and I feel like he should have focused more on it. Moreover, fashion industry is a billion-dollar industry in UK. I think the general public (and residents of UK) would benefit from learning something more about it. It is an important economical fact, if nothing else.

Što se tiče ove objave, odlučila sam da ću podijelit dvije nove slike, a ono o čemu ću govoriti će biti moda- kao i neke druge stvari, pa krenimo s kratkim ogledom jednoga dokumentarca. Kao što neki od vas znaju, ljubitelj sam dokumentaraca ( posebno onih o povijesti, putovanjima i prirodi). Uglavnom, u zadnje vrijeme sam pogledala dva dokumentarca o modi. Prvi od njih je Absolutely Fashion: Inside British Vogue, djelo Richarda Macera. Moj dojam o ovome dokumentarcu je podijeljen. Morala sam dvaput provjeriti da se radi o produkciji BBC-a jer mi se jednostavno učinilo da nije na njihovoj razini. Koliko god da me tema zanimala, bilo je trenutaka kada mi je ovaj dokumentarac bio dosadan za gledati. Kada sam ga prvi put gledala, odustala sam ali kasnije sam mu odlučila dati još jednu šansu i nije mi žao jer su neki dijelovi bili jako zanimljivi. Na primjer, uživala sam u razgovorima s osobljem Britanskoga Vogua, (pogotovo intervju s legendarnom Lucindom Chambers) ali mislim da je to bilo najviše zbog samih odgovora osoblja, a što se tiče pitanja mogla su biti i bolje pripremljena.  Mislim da je tvorac dokumentarca ovdje propustio dobru priliku. Britanski Vogue ima dugu i zanimljivu povijest i mislim da se mogao više usmjeriti na to. Uz to, modna industrija donosi milijarde Ujedinjenom Kraljevstvu. Mislim da bi javnost (pogotovo stanovnici Ujedinjenoga Kraljevstva) mogli imati neke koriste od toga da nauče nešto o tome. Čak i da nije ništa drugo, to je važna ekonomska činjenica. 


There was some controversy regarding this documentary and supposedly the editor-in-chief of British Vogue (that is Alexandra Shulman) wasn’t happy with it. I can’t say that I blame her. I had some issues with this documentary myself.  Unfortunately, the documentary- maker Richard Macer made some really bad editing and filming choices (IMO). He shot at weird ankles, you always had this feeling that he was trying to make it look like he was ‘unveiling’ some secrets. I suppose it was all too much ‘melodramatic’ for my taste, at one point it reminded me of reality television- and I’m not a fan of reality shows. The music used (the soundtrack) was depressive and repetitive. During the documentary, Macer often talked about himself, about how he feels at a certain moment. I don’t think this was a good choice and it didn’t seem very professional. The title of the documentary isn’t ‘How Macer felt during filming….’. I know that Macer is not familiar with the fashion industry and I understand that he probably felt out of place, but nobody wants to hear somebody complain...and he just keep going on and on about it (unless I'm mistaken he did get pay to film this so what is with all the complaining?). For example, at one point in the documentary Macer says that he wonders whether someone else would have been a better choice for making this one. Perphaps he is right! My personal view (after watching Absolutely Fashion) is that the staff of British Vogue was quite collaborative (they sure seemed that way), the problem is that Macer didn’t make the most out of the opportunity he was given.  Don’t get me wrong, the documentary wasn’t all bad. Some parts of it were quite good. I just don’t think that the documentary maker had its heart in it and it shows. ( here is a link to a BBC trailer if you want to have a look). So, tell me...Did you see Absolutely Fashion? Did you like it? If you didn't see it, would be interested in seeing it? Don't let my review stand in your way, the documentary  is watchable (and enjoyable to an extent), but it is far from perfect.

Bile su neke kontroverze u vezi ovoga dokumentarca i navodno se glavnoj urednici Britanskoga Vogua (to bi bila Alexandra Shulman) nije svidio, ali iskreno mislim da je ne možemo kriviti za to. I meni se puno toga u ovom dokumentarac nije svidjelo. Nažalost, Richard Macer je napravio dosta loših izbora što se tiče snimanja i montaže (po mome mišljenju). Snimao je pod čudnim kutovima, uvijek je tu bio taj osjećaj da pokušava razotkriti neku tajnu. Za mene je to sve iskreno bilo malo previše malo dramatično, čak me na trenutke podsjetilo na reality televiziju- a ja stvarno ne volim reality emisije. Glazba koja je upotrijebljena (soundtrack) je depresivna i ponavlja se. Tijekom dokumentarca Macer je često govorio o sebi, o tome kako se osjeća u određenom trenutku. Mislim da to nije bio dobar izbor i nije izgledalo profesionalno. Naslov dokumentarca nije kako se on osjećao tijekom snimanja i zna se što je bila tema i na što se trebalo usredotočiti...Meni je jasno da on nije upoznat s modnom industrijom i da se nije mogao osjećati kao riba u vodi u njoj, ali nitko ne želi slušati nekoga kako se žali i žali o nečemu (mislim da je bio plaćen za svoj rad, tako da...ne razumijem čemu sve to kukanje).  Na primjer, u jednom trenutku u dokumentarcu on se pita bi li netko drugi možda bio bolji izbor za snimanje ovoga dokumetarca. Možda je i u pravu! Moje osobno viđenje (nakon što sam ga pogledala Absolutely Fashion) je da je osoblje Vogua bilo voljno surađivati, tako se u svakom slučaju činiti, ali da Macer nije htio ili nije znao iskoristiti priliku koja mu je dana. Nemojte me krivo shvatiti, dokumentarac nije grozan. Neki dijelovi su popričićno dobri. Jednostavno mislim da tvorcu i nije bilo toliko do njega i to se vidi (evo poveznica na BBC pa pogledajte najavu ako želite). Što se vama čini? Jeste li gledali ovaj dokumetarac? Je li vam se svidio? Ako ga niste vidjeli, biste li ga željeli pogledati? Nemojte da vas moja recenzija odvrati. Dokumetarac je gledljiv (a donekle se može u njemu i uživati...) ali nikakonije savršen.

 


Do you by any chance remember my artcle Why is fashion often a dirty word? I still don't have an answer to that one. My work is not related to fashion and I don't plan to work in a fashion industry (any time soon), but I really don't understand why people have this need to make fashion seem superficial and bad. Truth be told, there is a dark side to the fashion industry, but then again there is a dark side to any industry. I don't see why people find it so hard to realize that creativity is also a part of fashion- and is in fact what draws many people towards fashion. Fashion doesn't have to be superficial. What is with this fear of fashion? Is it a fear of being judged? I think that many people react negativelly on mere mentioning of clothes. I don't see any sense in that kind of behaviour. I know I have said it a thousand time on my blog, but fashion can be a fun. In the end, it is never about clothes, it is about us. Clothes are just a means to an end. Bricks. We all need bricks if we want to build a house.  We need clothes to be comfortable. For some people, clothes serves other purpuses besides the main one (the protection against the elements)? How is this a bad thing?

Sjećate li se možda moga članka Zašto je često moda prljava riječ? Još nemam odgovor na to pitanje. Ne radim u modi i nemam namjeru raditi u modnoj industriji, ali zaista ne vidim zašto ljudi imaju tu potrebu da modu proglase nečim površnim i lošim. Istina, postoji i tamna strana modne industrije, ali postoji tamna strana svega. Ne znam zašto je ljudima teško shvatiti da osobe koje rade u modu često to čine jer žele raditi nešto kreativno. Moda ne mora biti nešto površno. Čemu taj neki strah od mode? Je li to strah od osuđivanja? Mislim da dosta ljudi na sam spomen odjeće reagira negativno. Mislim da nema smisla tako se ponašati. Znam da sam to na blogu ponovila sto puta, ali moda može biti i zabavna. Na kraju, ne radi se o odjeći. Radi se o nama. Odjeća je samo sredstvo.  Cigle. Trebamo cigle ako želimo sagraditi kuću. Odjeća nam treba da nam bude udobno. Za neke ljude, odjeća služi i drugim svrhama osim zaštite od elemenata. Zašto je to loša stvar?

     INSTAGRAM
MY SHOP (TICTAL)
  PINTEREST 
Comments

 1. Great topic, Ivana. And as always I love your illustration. I haven't seen the documentary so I can't say anything about it.
  xox
  Lenya
  FashionDreams&Lifestyle

  ReplyDelete
 2. Awesome drawings, Ivana! Wish I could draw half as good.....
  you look absolutely stunning, dear! Hey dear, come join us to Win Hello Kitty Beaded Handicrafts and Mobile Phone Accessories! It's Open to All Worldwide! xoxo

  ReplyDelete
 3. Ivana, hope you're doing great! As usual I take into account all of your comments and every single one is always an opportunity to improve my work and the way I blog. I want to thank you again for the power of your words in my latest article about H&M, I agree with you! Maybe I can talk about this in a few weeks ;)

  I love how you mixed the topic with the illustrations, at the beginning I was a little intrigued by the title, and well done because you hooked me! Yes, I know fashion is not only about pretty ruffles and shining editorial, actually the most beautiful and often called frivolous industry of the world has such a dark side that is important to analyze too... I think there is a long way to pave when it comes to a more transparent fashion world, even tho there are many euros and dollars involved in the equation and it makes it even harder, but in the end little by little and with our purchase decision we can start building a new era for the fashion world. I think fashion industry will face a hard situation in a few years, but luckily there are brands, influencers and even editorials that are interested in collaborating for a better world. Have you checked 'Fashion revolution'? It is a worldwide movement that started a few years ago and the proposal of this project is to make us fall in love with our all garments in order to stop over consumption! Check it out if you can ;)

  Oh, and lovely illustrations as usual! Your work is too stunning and you can expand it to any area you want, don't forget that :D

  Pablo
  www.fungiexpress.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Pablo...I think that the change of fashion industry has to be gradual. It is important that we're aware of the dark side of fashion, but at the same time we (human beings in general) should realize that we have the power to change not just the fashion industry but all industries. I hope that in future there will be a higher emphasis on ethical brands.

   I will check out fashion revolution. This seems like a fascinating concept.

   Delete
 4. Love your illustrations!
  xoxo
  https://www.donkeycool.es/

  ReplyDelete
 5. Hai sollevato un bel'argomento con questo post, Ivana. In effetti il mondo della moda è consierato da sempre frivolo e superficiale ( anche perchè effettivamente rispetto ad alre professioni come i medici, gli scenziati, gli ingegneri ecc, non è che sia così indispensabile), ma se ci lavori ti acorgi subito che non è affato così.
  Anzi è esattametne il contrario! Io ho lavorato per diversi anni in maison importanti e ti assicuro che i documentari che fanno vedere in tv sono comunque molto edulcolorati rispetto alla realtà: dietro ci sono talmente tante pressioni ed intressi (per non parlare del denaro che gira) che l'80% della gente che ci lavora diventa mezza matta (motivo per cui, dopo qualche anno e diverse esperienze, me ne sono andata a gambe levate)!
  Tuttavia è il fashion system stesso che secondo me alimenta questa concezione della moda lggera e frivola, perchè in fondo è quello che fa vendere!
  Insomma è un serpente che si morde la coda!
  Bellissime illustrazioni, come sempre!
  Baci!
  S
  http://s-fashion-avenue.blogspot.it

  ReplyDelete
  Replies
  1. Io rispetto le persone che lavorano nel mondo della moda, perché sono sicura che non è facile ---grazie per il tuo commento interessante:).

   Delete
 6. Hi Ivana! To be honest, I haven't seen this documentary yet, but I'd love to see it, because generally I do like documentaries about fashion and fashion industry, but on the other hand, good to know that it didn't live up to all the hypes. As you noticed - like in every industry, fashion one also have dark sites, but I'd lie if I wouldn't say that I dream that it will more ethical one day (and less cruel when it comes to kill animals for a furs). What about your illustrations, my dear, as always you did great job - I really like each of them and the last one caught my eyes - this lady looks like from fairy tale (Pocahontas), she looks divine!
  Have a lovely evening, dear Ivana! :)

  http://crafty-zone.blogspot.com/

  ReplyDelete
  Replies
  1. ...and now, when I'm looking at first illustration, the lady reminds me Sansa Stark from Games of Throne, ha :D

   Delete
  2. now that you say that....I see the resemblence myself:)

   Delete
 7. I love your ilustrations dear. Thanks for sharing!
  kss
  =)
  New post in my Lifestyle Blog

  ReplyDelete
 8. You have so many pretty paintings now! You also seem to have a lot on your mind! :) xx

  ReplyDelete
 9. I love reading people's thoughts or whatever they feel like sharing. It's great to get to know more about the person behind the blog.
  Your paintings are just lovely doll x

  Florals&Smiles

  ReplyDelete
 10. Nisam gledala taj dokumentarac, imam nekoliko filmova na wishlisti koje želim pogledati a vezani su za modu, ali nikako da dođu na red. Budem jednom :)
  Slike su super, ne stignem baš sve postove pročitati koje sam propustila zato vrati se na Instagram da češće mogu gledat tvoje slike :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. nemam pojma što ću s instagramom, ne mogu vratiti profil.

   Delete
  2. a što je točno bilo? ma napravi novi najjednostavnije :)

   Delete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 12. Ovo se nadovezuje na moj prethodni komentar i predrasude o modi. Baš! Interesovanje za odeću i slično se stavlja generalno u neku lošu kategoriju. Ja razumem da neće interesovati svakoga, ali svi mi valjda želimo da obučemo nešto što je po nekim našim merilima. i to je moda, hteli to neki da piznaju ili ne. Kao te cigle što si spomenula. Jako lepo poređenje. Mogla bih naširoko na ovu temu. Što se dokumentarca tiče, mislim da ću prvo pogledati one druge, pa možda se opredelim i za ovaj, mada iskreno, već vidim da bih verovatno delila tvoje mišljenje. Razumem tačno šta si htela da kažeš.
  Juče sam baš čitala nešto na temu blogova, količine teksta i kako savetuju da danas treba da bude što kraće ne bi li čitaoci u sekundi skenirali sadržaj, ali meni je to malo apsurdno. Ja npr. ako sam zaineterosovana nemam problem sa dugim tekstovima, čak naprotiv. Na kraju ipak mislim da svako treba da radi kako mu odgovara, i prva sam koja bi nekad napisala hiljade reči, a nekad tek par redova.
  Sjajne su ilustracije i baš mi je "legla" ova kompletna objava i kako si spojila različite teme. E to je kvalitet! <3 Sad ću da pogledam i ostatak. Nešto u poslednje vreme nikako nisam stizala ni na svoj blog čak.
  P.S. Vidim da imaš problem sa IG. Baš mi je žao, prvo sam mislila da si se ugasila sama pa nisam htela da se mešam, ali vidim da to nije slučaj. Možda možeš novi profil da otvoriš...

  ReplyDelete
  Replies
  1. da, mislim da ću na kraju morati otvoriti novi profil.

   ne sumnjam da me razumiješ:)

   Delete
 13. I agree, depressive music can break the show... I had a love for a documentary series some time ago, but nowadays I'm rather into reading blogs and watching YT - mostly about Asian cuisine, as well... And making my Pinterest site - no time for watching documentary! I love series about history, kitchen and gardening :-)

  You have very impressive collection of paintings! I love it :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. yes, depressive music is really a terrible choice for a documentary!

   Delete
 14. Lovely new paintings. I enjoy reading your posts because you always give us something to think about. I will be giving Absolutely Fashion: Inside British Vogue a pass based on what you had to say. I like fashion documentaries but I prefer ones that are well made.

  ReplyDelete
 15. I haven´t seen this documentary, but your opinion is valuable. The illustration are nice-nice! They always make my day, dear!

  ReplyDelete
 16. Jao da, nazalost mnogi duge tekstove ni ne citaju. Pogledaju slike i to je to. A, koliko se samo blogeri trude da sa svakom napisanom recenicom zainteresuju citaoce i daju delic svojih razmisljanja.
  Ti si svakako jedna od njih i uvek rado citam tvoje postove, koji su uvek iskreni i mudri.
  Veliki pozdrav

  ReplyDelete

Post a Comment

All your comments mean a lot to me, even the criticism. Naravno da mi puno znači što ste uzeli vrijeme da nešto napišete, pa makar to bila i kritika. Per me le vostre parole sono sempre preziose anche quando si tratta di critiche.

Popular posts from this blog

WINTER DESTINATIONS HERZEGOVINA: MOUNTAIN PRENJ, RUJISTE

A HERZEGOVIAN WINTER FAIRY TALE

What are some of best winter destinations in Herzegovina? That is the questions that I plan to answer with a series of posts. To start with, I'm bringing you a bit of winter magic and taking you with me to mountain Rujiste (proper spelling Rujište, pronunciation  Ruyshte) located on mountain Prenj. This mountain is only a short drive away from Mostar city, which makes it ideal for a little winter getaway. 
I've always loved mountains, so when we went for a little drive and ended  up here, I was ecstatic. Winter fairy tale coming my way, that's something I didn't mind at all. I'm a big fan of hiking (as some of you may know). Not that I did a lot of hiking here (I'll explain why later). Anyhow, this is a great place for visiting, whether or not you plan to hike. Just chilling or photograph taking is fine too. For me personally, there is just something about the combination of high altitude and fresh air that makes my heart sing. …

HOW TO WEAR MORE WHITE IN WINTER IN FIVE SIMPLE STEPS

It seems that white in winter is a real trend nowadays. Nobody lives following that rule 'no white after labor day' anymore. Today I've prepared some style tips and outfit information for you, because I do believe that white can be a great way to refresh our winter style. I'll be happy if I inspire you to give white a try. Anything from a white bag to white shoes can make your winter outfits more fun. So, why not give this lovely colour a chance? Here are my five easy steps to start wearing more white in winter right now. Most of these don't even require you do any shopping as I'm sure you'll be able to find at least some of these items in your closet. Sometimes it is all about reexamining what we already have in our closets. 


1. START WITH ACCESSORIES 

If you find wearing white overwhelming, you can always try baby steps. Start with white shoes (super trendy right now) and/or bag and move from there. Next thing you can do is try other white accessories, su…

READING UPDATE, NEW FINDS: MARIO VARGAS LLOSA AND RAGNAR JONASSON

I did a lot of reading this January& February. I even discovered two new authors that I plan to follow more closely, so I'm really happy about that. The same thing happened last year, if I remember correctly. There is something about the start of the new year that makes me motivated to read even more. As Asimov wisely said, self-education is best education. Not that I don't believe in formal education. I've spent a lot of money and time on my formal education. I've also invested in different courses and workshops. It is always easier to study with a good teacher. As someone who has worked as a teacher, I can see many benefits of standard education. However, it is also important to work on our education ourselves because we are the ones who know ourselves best (or at least we should) so we know on what areas we should work on. The way I interpret Asimov words is not a critique of formal education, but a call for continuous education. I'm a strong believer that …