Posts

Showing posts from April 27, 2017

Potraži me u predgrađu....Search for me in the suburbs....

Image
This post is long overdo. Actually these photographs were taken as far back as last Spring. I know, they've been in the archives for a while now. All the reason more to finally share them here. The location where these photographs were taken is Rodoch. If you want to see more photographs from this place, you can check out this recent post of mine.
Ova objava dosta kasni jer zapravo ove fotografije su uslikane prošloga proljeća. Znam, znam, već su dugo u arhivi. Razlog više da ih konačno podijelim. Lokacija za ove fotografije bio je Rodoč. Želite li vidjeti više fotografija iz ovoga mjesta, možete ih vidjeti u ovoj nedavnoj objavi.

Ova dvorišta puna neba i ptica                        These yards filled with sky and birds uđu kao muzika stara                           like old music access a place nekad duboko u nas                      somewhere deep in us i tu zauvijek ostaju.                       and remain there forever Tu ćeš sresti                              You will meet…