Posts

Showing posts from November 25, 2015

Travelling is a state of mind / Putovanje je stanje svijesti

Image
Sometimes travelling is a state of mind. You can always play the tourist in the city you happen to live in....as I do often in Split and Mostar. The desire to explore, to see new things, to discover is not something that can be bought. One can always travel....travel in mind, travel in time, travel in your own home town....Never understimate the power of a long walk. It does wonders for one's body and it is just as good for the mind and the soul.  Ponekad je putovanje stanje svijesti. Uvijek možete glumiti turista u gradu u kojem živite, kao što ja to često činim u Splitu i u Mostaru. Želja za istraživanjem, za viđenjem novog, za okrivanjem je nešto što se ne može kupiti. Uvijek se može putovati, putovati umom, putovati u vremenu, putovati u vlastitom gradu....Nemojte nikad podcjenjivati dugu šetnju. Čini čuda za tijelo i jednako je dobra za um i dušu. long cardi/ dugi kardigan: no name shirt/ košulja: no name pants/ hlače: Uzor  (+ I painted them myself/ sama sam ih os