petak, 18. travnja 2014.

Easter decoration (DIY): Uskršnja dekoracija (uradi sam)


They find God in each other... (illustration).oni pronalaze Boga jedni u drugima....(ilustracija)
Yesterday's illustration was dedicated to a writer who is no longer with us, but whose words are still here.... Today's illustration is again connected with literature.....and it contains a quote from a wonderful and sad play by Tennessee Williams. The green and the orange in the dress symbolize Sicily (in my logic all least), the island that all the characters in the play originate from. 

" You love your people but you don't understand them. They find God in each other. Any when they lose each other, they lose God and they're lost. And it is hard to help them" The Rose Tattoo, Tennessee Williams.

Jučerašnja ilustracija bila je posvećena piscu koji više nije sa nama, ali čije nam riječi ostaju...Današnja ilustracija je ponovno povezana sa književnošću...sadrži citat iz divne i tužne drame Tennessee Williamsa. Zelena i narančasta na haljini simboliziraju Siciliju (barem po mojoj logici), otok sa kojeg podječu svi bitniji likovi iz drame.

" Volite svoje ljude, ali ih ne razumijete. Oni pronalaze Boga jedno u drugom. I kada izgube jedno drugo, izgube Boga i izgubljeni su. I teško im je pomoći. " Tetovaža Ruže, Tennessee William.

četvrtak, 17. travnja 2014.

RIP Gabriel José García Márquez
“Never stop smiling not even when you're sad, someone might fall in love with your smile.” 


“This was when she asked him whether it was true that love conquered all, as the songs said. 'It is true', he replied, 'but you would do well not to believe it.” 

“Era inevitable: el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados.” 
― Gabriel Garcí­a Márquez“Think of love as a state of grace; not the means to anything but the alpha and omega, an end in itself.” “Le dijo que el amor era un sentimiento contra natura, que condenaba a dos desconocidos a una dependencia mezquina e insalubre, tanto más efímera cuanto más intensa.” 

"Only God knows how much I loved you.” 
― Gabriel Garcí­a MárquezLove in the Time of CholeraSabe Deus (illustrations/ ilustracija)

inspired by a song that has helped me trough hard times/ nadahnuto pjesmom koja mi  je pomogla u teškom razdoblju

red and purple/ crvena i ljubičasta

sempre primavera...mas se Deus quiser...uvijek proljeće...ako Bog da...

srijeda, 16. travnja 2014.

DIY statement necklaces/ uradi sam upečatljive ogrlice


You know how much I love statement necklaces. These ones I've made by sewing these lovely crystal imitations (that I have bought in a store where the sewing equipment is sold) onto faux leather.
I wanted to make something that would be of good quality i.e that wouldn't fall apart immediately after being purchased as some of the similar but glued necklaces some girls were ordering (and paying handsomely for) (being asked to fix one of those glued necklaces is what gave me the idea in the first place).

I think these are a good start and I hope I will approve my skills with time. (This working with faux leather is a bit new to me but really it isn't difficult. Sewing the crystals does take forever, though. I understand now why some choose to use the glue). The first necklace I gave to my sister-in-law, the second one to my mum and the third to my sister-in-law's sister. There are also two I didn't have time to take photographs of because I gave them away literally minutes after I have finished them, one  to my husband's sister and one to my friend.

So, what do you think? I did keep one for myself, you'll have a chance to see it soon.

Znate koliko volim upečatljive ogrlice. Ove sam napravila tako sam ušila ove lijepe imitacije kristala (koje sam kupila u dućanu gdje se prodaje oprema za šivanje) na eko kožu. Htjela sam napraviti nešto što će biti dobre kvalitete i što se neće raspasti kao neke slične ogrlice koje su neke djevojke naručivale (i dobro plaćale), ali na kojima su kristalići bili zaljepljeni (zapravo jer sam sudjelovala u popravljanju jedne takve tek kupljenje ogrlice dobila sam ideju da napravim nešto ovakvo).

 Mislim da ove nisu loš početak i nadam se da ću usavršiti vještine sa vremenom (nisam prije šivala s eko kožom, to mi je malo novo, ali stvarno nije teško...samo stvarno treba sto godina da se ušiju kristalići, shvaćam sada zašto se neki posluže ljepilom.)Prvu sam ogrlicu dala nevjesti, drugu mami, a treću nevjestinoj sestri. Još su bile dvije koje nisam imala vremena fotografirati zato što sam poklonila doslovno par minuta nakon što sam ih dovršila, jednu muževoj sestri a drugu kumi.

Onda što vam se čini? Jednu sam zadržala i za sebe, imati ćete priliku vidjeti je ubrzo.


Split city (fotografija/photography)ponedjeljak, 14. travnja 2014.

Interview with Martina / Intervju sa Martinom

Today I'm sharing with you an interview. Preparing this interview with the wonderfully talented Martina, I had hard time selecting which of her works to feature. Everything she creates is so unique and magical, I'm sure you'll be as amazed as I'm. Stop by her blog to see more. Danas ću podijeliti sa vama intervju. Pripremajući ovaj intervju s jako talentiranom Martinom, bilo mi je teško izabrati koji od njenih radova prikazati. Sve što stvara je tako jedinstveno i magično, sigurna sam da ćete biti oduševljeni kao što sam i ja. Svratite do njenog bloga kako biste vidjeli više.


1. Kada si se počela baviti izradom nakita?

    Prije nekih 4 - 5 godina, onda sam i napravila svoj prvi blog ˝Tincha made u kojem sam predstavila svoj nakit, ali kako najviše od svega volim crtati odlučila sam se više posvetiti crtanju, i otvorila novi blog sa svojim ilustracijama. Osim crtanja na papiru, počela sam crtati i na ručno oblikovanim okvirima od DAS mase, što mi se jako svidjelo i tako su nastale moje zidne dekoracije. Imam stalno puno ideja i tako sam odlučila probati napraviti broševe od DAS mase i nacrtati svoje ilustracije na njih i to mi se isto jako svidjelo, sad radim na naušnicama od istog materijala.

1. When did you start to make jewelry?

Some 4-5 years ago and that was when I made my first blog Tincha made in which I have represented my jewelry. However, since I like drawing most of all, I've decided to focus on that and opened a new blog with my illustrations. Besides drawing on paper I have started drawing on hand made frames (made of DAS), which I really liked and so my wall decorations came to be. I'm constantly full of ideas and so I have decided to try to make brooches out of DAS mass and draw my illustrations onto them. I enjoyed that a lot, now I'm working on earrings from the same material.
http://martina-visnjic-art.blogspot.com/

http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2014/04/kraljica-srca.html
http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2014/03/society6-shop.html
http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2014/03/aneo-cuvar.html

2. Koja su tvoja nadahnuća za modne ilustracije?

    Kad crtam svoje ilustracije moda mi nije primarna, više želim pokazati neki svijet iz mašte.
Svi moji radovi nadahnuti su bajkama. Volim boje i detalje, tako da kad crtam neku ilustraciju posvećujem veliku pažnju tome. Boje moraju biti vesele, kontrastne, mora biti puno detalja.
Po zanimanju sam osim grafičkog i tekstilni dizajner, tako da jako volim crtati haljine, zato možemo reći da su moje ilustracije u jednu ruku i modne.

2. What are your inspirations for fashion illustrations?

When I'm drawing my illustrations, the fashion is not the most important thing for me. I prefer to show a world of my own imagination. All my works are inspired by fairy- tales. I love colours and details so that when I'm making an illustration, I dedicate a great attention to that. I'm a designer by profession, both a graphic and a textile one so I enjoy the process of drawing dresses. In some way it can be said that my illustrations are also fashion illustrations.
http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2012/04/i-will-never-go-away.html

http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2014/03/u-ogledalu.html
http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2014/02/zablja-princeza-proces.html
http://martina-visnjic-art.blogspot.com/

3. Možeš li izdvojiti neki od svojih radova i koji bi to bio?

Svi su mi radovi jako dragi jer prilikom izrade svakome posvećujem veliku pažnju i puno vremena, ne volim raditi na brzinu. Od ilustracija na papiru bih izdvojila ˝I send you love˝ možete ju naći na mom blogu, a posebno draga mi je nova kolekcija broševa nazvana ˝Proljetno sanjarenje˝.

3. Do you especially treasure any of your works and which one?

All of my works are special to me because while making them I dedicate great care and much time to every single one of them. From illustrations on paper, I would point out ' I send you love', you can find it on my blog. Especially dear to me is the new collection of brooches called 'springtime dreaming'
http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2014/03/proljetno-sanjarenje.html

http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2014/03/proljetno-sanjarenje.html

4. Koliko ti vremena otprilike treba za nacrati jednu ilustraciju?

    Imam desetomjesečnu curicu, tako da si ne mogu na dan posvetiti par sati crtanja u komadu.
Ali uz dobru organizaciju, osiguram si barem jedan sat vremena za svoj kreativni rad i tako se crtanje ilustracije otegne na par dana, jer kao što sam već navela, ne volim raditi na brzinu, volim o svemu dobro razmisliti do najsitnijih detalja. Ali od idejne skice do finalnog proizvoda treba mi oko 6 sati.

4. How much time does it take you to draw a single illustration?

I'm a mother to a ten month old baby girl, so I cannot find time to draw for hours non stop. Nevertheless, with good organization, I ensure at least one hour for my creative work and so the making of an illustration can stretch for a few days, because as I have already said, I don't like to work hastily. I prefer to think thoroughly about everything to the minute details. From an sketch to the final product it takes about 6 hours.

http://martina-visnjic-art.blogspot.com/

http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2014/01/snjeguljica.html

5. Koji bi bio tvoj savjet za nekoga tko želi napraviti nešto kreativno, a ne zna od kuda bi počeo?

Hm, pa kad ja imam pomanjkanje inspiracije, uzmem papir i olovku i crtkaram.
Tako se rode neke ideje, koje onda razrađujem.

5. What would be your advice for someone who wants to do something creative but isn't sure from where to start?

Well, when I lack inspiration, I take a pen and draw and doodle. In this way some ideas are formed and than I develop them further.

http://martina-visnjic-art.blogspot.com/

http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2014/03/na-putu.html
http://martina-visnjic-art.blogspot.com/2014/03/bros-djevojka.html