nedjelja, 14. rujna 2014.

Interview with Pini Hamou

Seeing his works for the fist time, I was mesmerized by their complexity, artistry, refinement, visual richness and abundance of meaning. Pini Hamaou is a brilliant photographer from Israel. He has kindly agreed to do an interview with me. To see more of his works visit his website.  


1. As a photographer what do you find most challenging?

As a photographer, it's important for me to move forward and to find new ways and techniques. I don't want to repeat myself. Usually we humans like to stay at our comfort zone, at places we know. The will to change is very important for our personal development.

http://www.pinih.co.il/

2. Many of your photographs seem to have a message of some kind. What do you think good photography should convey?

In my view a good photograph must create interest with the viewer. It must tell him a story, or pass an idea. The aesthetics of the picture is important, but more important is the idea behind it. 

http://www.pinih.co.il/

 3. In your experience,  how much of what happens in front of camera is spontaneous and how much is the result of what has been previously envisioned?

I shoot pictures of various subjects. In documentary photography every photo is spontaneous, and my role as a photographer is to catch a moment of interesting happening. But with conceptual-artistic photography I try to share an idea. And that's why all my pictures are pre-planned. I come to the shootings with sketches I drew, I choose the right location, I organize the props and cloths before the shootings, and I choose the model I think will be most appropriate for the idea and expression I want to share. Of course during the shootings I change certain things, for example, I usually shoot in natural light and sometimes I have to change the positioning in order to get better lighting or background.  

http://www.pinih.co.il/

4. Do you think that photography is different from other art form and if so in what ways? What are the main advantages of photography?

Photography, painting and cinematography have a lot in common. In my photos I try to blur the differences between these arts.
In a story the reader's role is to imagine how things look like. In my photography I bring my imagination and present it to the viewers.
Photography's advantage on painting is in the quickness – in one click there's a photo. A work on a picture can take months.

http://www.pinih.co.il/

5. What would be your advice to young aspiring photographers?


I advise young photographers to enjoy the experience of taking a picture, and then try to improve from one session to another, to see what needs to be improved and implement it in the next session. Self-criticism is vital to our personal development.   

http://www.pinih.co.il/


http://www.pinih.co.il/subota, 13. rujna 2014.

Split city (outfit post) / grad Split (odjevna kombinacija)

 


On this particular day I was feeling rather melancholic and sad. A feeling that hasn't lasted very long, though when we feel that way it seems like it will last forever. Beautiful things often have the power to improve my mood and indeed my mood was greatly improved not long after these photographs were taken.  This time the beauty that made me feel better was the pearl of the sea i.e. Split city. I shall never grow tired of it.

...to be continued....

Toga dana osjećala sam se poprilično melankonično i tužno. Osjećaj koji nije potrajao dugo, iako nam se uvijek čini da će trajati zauvijek kada se tako osjećamo. Lijepe stvari često imaju tu moć da poprave moje raspoloženje i doista moje raspoloženje se znatno popravilo nedugo nakon što su ove fotografije uslikane. Ovoga puta ljepota koja me oraspoložila je bio biser mora to jest Split. Nikad mi neće dosaditi.


..nastavlja se...

petak, 12. rujna 2014.

MAK (outfit post/ odjevna kombinacija)

Haljina/ Dress: Mak, sandals/sandale: Peko, other/ostalo: no name, nije markirano
I watched the spinning starts, grateful, sad and proud, as only a man who has outlived his destiny and realizes he might yet forge himself another, can be.Roger Zelazny, Isle of the Dead
Gledao sam zvijezde koje su se vrtjele, zahvalan, tužan i ponosan, kao što može biti samo čovjek koji je proživio svoju sudbinu i shvaća da bi si mogao skovati novu.Roget Zelazny, Otok Mrtvih

These photographs were taken in front of my old elementary school. I used to be always late for class, despite the fact that I lived only 100 m away from the school. We were all late- all the little girls from my building because we would always wait for Neta- and she never got anywhere on time. Have you always noticed that in any group of young girls, one of them is always a princess (or perhaps better said a queen)? Fortunately, not very often does this reign results in something negative, as described in the Cat's eye (one of those novels that have become a part of me and I almost feel like I've lived trough all of that myself). Most of the times, it's just kids stuff and the source of funny story to be remembered and retold many many times.

It is strange feeling going by your old elementary school- those days are so vivid in memory yet somehow very remote. For the last week or so,  I have had this feeling that I have suddenly aged ten years, so maybe it is appropriate that I feel like examining some old memories. Funny how the early memories stay with us. As Margaret noticed (in the novel) often we forget those memories in our teen years but they all come back to us with time, perhaps more so as we get older.

Ove fotografije su snimljenje ispred moje stare osnovne škole. Uvijek sam kasnila na nastavu, iako nisam živjela ni sto metara od škole. Sve smo kasnile, sve djevojčice iz moje zgrade jer smo sve čekale Netu koja nikad nije stizala nigdje na vrijeme. Jeste li primjetili kako u svakoj grupi djevojčica ima jedna koja je uvijek princeza (ili bolje rečeno kraljica)? Srećom, ta vladavina rijetko ima negativne posljedice kao što su opisane u brilijatnom Cat's Eye (koliko znam nije preveden kod nas još pa nema smisla da prevodim naslov kad ne znam kakav će biti, roman je meni bio odličan baš mi se urezao u psihu imala sam osjećaj).Većina vremena, to su samo dječje igre i izbor smiješnih priča kojih ćemo se sjećati i prepričavati ih puno puta.

Čudan je osjećaj prolaziti kraj stare osnovne škole, ti dani tako živi u sjećanju, a ipak tako udaljeni. Zadnjih tjedan dana, imam neki osjećaj da sam ostarila deset godina odjednom, tako da je možda prikladno da imam potrebu prekapati po starim sjećanjima. Čudno je kako rane uspomene ostaju sa nama. Kao što je Margaret u romanu primjetila često ih zaboravljamo kao tineđeri ali sve se one vraćaju sa vremenom, možda sve više kako smo sve stariji.

četvrtak, 11. rujna 2014.

Painting of the day/ Slika dana

oil on canvas/ ulje na platnu

This painting ended up as a gift intended to decorate the walls of my friend's studio (because I know that has enough paintings at home). It depicts island Hvar i.e. one spot on the island that is very dear to me.

Ova slika je završila kao dar čija će svrha biti ukrašavanje zida prijateljičina studija (jer znam da ima dovoljno slika kod kuće.) Oslikala sam otok Hvar, to jest jedno mjesto na Hvaru koje mi je jako drago.

srijeda, 10. rujna 2014.

Wear sneakers...vol.2 (outfit post)/ Nosite tenisice...drugi dio(odjevna kombinacija)

Dress/ Haljina: Moda in ,  sneakers/ tenisice: Umbro, sunnies/sunčane: DM, 
One thing you will notice in my hometown Split is the amount of graffiti. Many of them are dedicated to soccer club, which I don't mind as long as they're artistic or well done (that's how I feel about graffiti in general). You won't find many of them in the city center, though. Speaking of the historical part of the town, it was interesting watching the new season of Game of Thrones that was filmed there. Somehow I found it a little bit harder to concentrate- the place where King Jeoffrey was poisoned (you all know about it by now) used to be my regular jogging route. Did I tell you that my husband made me apply for extras? He complained later on that I should have written that I was shorter than I was because there seemed to be a height limit (because of the costumes).  I think he was really disappointed that there was no reply! I wasn't disappointed...I like the show but frankly I have enough thing on my hands.  Sometimes I have a feeling I would give anything for a goodnight sleep.

Jedna stvar koju ćete primjetiti u mome rodnom Splitu je količina grafita. Puno njih je naravno posvećeno Hajduku što mi ne smeta dok god su lijepo nacrtani ili imaju umjetničkog štiha (takvo je i inače moje mišljenje o grafitima). Nećete baš naći puno grafita u centru gradu, a kad već pričam o tom povijesnom dijelu moram priznati da mi je bilo zanimljivo gledati novu sezonu Igre Prestolja koja je snimana tamo. Nekako mi je bilo teže za koncentrirati se- mjesto gdje je kralj Jeoffrey otrovan (sigurno već svi znate za to) je gdje sam običavala trčati. Jesam li vam rekla da me muž natjerao da se prijavim za statiranje? Kasnije se žalio da sam trebala napisati da sam niža nego što jesam jer je izgleda postojala neka visinska granica (zbog kostima). Mislim da je bio baš razočaran što mi se nitko nije javio! Ja nisam bila razočarana...sviđa mi se serija, ali iskreno nije da mi je trenutno dosadno u životu. Nekad imam osjećaj da bi sve dala da mi se jednu noć dobro naspavati.

ponedjeljak, 8. rujna 2014.

Pearl of the sea (canvas in progress) / Biser mora ( slika u nastajanju)

oil paints/ uljane boje 

sketch/ skica

Now it needs only finishing touches/ još je potrebno samo malo dovršiti

Another painting I'm working on right now.  Još jedna od slika na kojima trenutno radim.

nedjelja, 7. rujna 2014.

overlooking Mostar city (outfit post) / pogled na grad Mostar (odjevna kombinacija)

 


While the flowers on the shirt are hand painted (by me) with textile paints, the (pink) colour of the shirt is actually a result of laundry mistake. ( The shirt was actually a part of my WindJet uniform many years ago and I've kept it because it's good quality cotton.)  Not only can mistakes teach us a lot in life, sometimes mistakes can turn out not to mistakes at all... I like the soft pink of the shirt and together with green socks it adds a bit of colour to this outfit.


Dok sam cvjetove na košulji sama nacrtala sa tekstilnim bojama, roza boja košulje je zapravo rezultat pogrješke u pranju. ( Košulja je zapravo bila dio moje WindJet uniforme prije puno puno godina, a zadržala sam je zato što je napravljena od kvalitetnog pamuka) Ne samo da nas pogrješke u životu mogu puno naučiti, nego ponekad pogješke se na kraju pokažu kao dobra stvar....Mislim da nježno roza košulja lijepo izgleda, a sa zelenim čarapicama dodaje malo boje u ovu odjevnu kombinaciju.