subota, 30. travnja 2016.

Fashion illustration of the day /Modna ilustracija dana ( Bonjour Tristesse)

Selecting a title to accompany this illustration was easy. Bonjour Tristesse (meaning good morning sadness) is a well known novel written by French writer Fracoise Sagan. I've read this novel quite a long time ago, but it stayed with me. The novel caused quite a sensation when in was published, in part surely because of the fact that the author was only 18 at the time. I said that the novel stayed with me, but I can't say that I was head over heels with it. To tell you the truth, despite the fact that I enjoyed reading it, I didn't fall in love with this novel. It was interesting and full of haunting sadness, but it seemed clear to me that it wasn't a mature work of literature. A several years after I came across another novel by this author. That novel was Scars on the Soul and it was simply love at the first sight (or should I say at first reading). This second novel of hers that I read seemed to contained everything that the first novel lacked. I will recommend both of these novels to you because I do believe they both deserve to be read.  I'm kind of sorry that most people end up reading only the first. I'm often surprised by the quality of 'lesser know things', not just when it comes to literature.  Why do we people tend to assume something is better if others know about it? Do we forget that often the best things are hidden from plain sight? 

Odabiranje naslova za pratnju ove ilustracije bilo je lako. Bonjour Tristesse ( kod nas prevedeno kao Dobro jutro tugo) je poznati roman francuske spisateljice Francoise Sagan. Pročitala sam ovaj roman prije dosta vremena, ali mi je nekako ostao u pamćenju. Kada je objavljen izazvao je popriličnu senzaciju, djelomično sigurno i jer je spisateljica kada je objavljen imala samo osamnaest godina. Rekla sam da mi je ostao i sjećanju, ali ne mogu reći da me posve oduševio. Iskreno, nisam se u njega zaljubila, iako sam uživala u čitanju. Bio je zanimljiv i pun neke opsjedajuće tuge, ali mi se činilo jasnim da nije u pitanju neko zrelo književno djelo. Nekoliko godina kasnije naišla sam na drugi roman iste autorice. Taj je roman bio Modrice na duši i to je jednostavno bila ljubav na prvi pogled (ili prvo čitanje). Ovaj drugi roman koji sam pročitala je po meni sadržavao sve ono što je nedostajalo prvom. Oba ću vam preporučiti jer mislim da oba zaslužuju da ih pročitate. Nekako mi je žao što ljudi većinom pročitaju samo prvi. Često me iznenadi kvaliteta "manje poznatijih stvari", ne samo kada je u pitanju književnost. Zašto mi ljudi pretpostavljamo da je nešto bolje ako drugi znaju za to? Zaboravljamo li da su često najbolje stvari sakrivene od pogleda?


Back to my illustration, it has many elements that could be connected with french chic such as : a  beret, a minimalistic dress , a pair of pointy flates and a monochrome selection of colours. Blue is one of my favourite colours.  Pointed flats are very in this season and 'off the shoulder' trend seems to be here to stay. Parisian chic has been in for quite some time and I can totally understand why. It may not be what I wear on day to day basis, but it is a style I admire. So, the reason why I paired this illustration with these two book recommendations is simple, it reminds me of both of these novels.  I'm trying to post my illustrations more frequently because I want them to be an important part of my blog. I had a little blogging crisis this month and my mind was almost made up to give up, but I decided to keep doing this. Why? Well, because I want to. It was a good moment for me to question everything so I did. I came up with some conslusition of my own and one of them is that if I want to keep this blog alive and kicking, I must make it about things that interest me. That's the best motivation, doing something that you love. For example, posts with my illustrations always get the least views, but I'm keeping them here. Blogging isn't easy, it takes a lot of patience to keep it up. Taking some time to figure out why are you doing it and what is it that you want to achieve is  can be very helpful. There are no right and wrong answers, just ones that are right for you in a certain moment.

Vratimo se na ilustraciju, u njoj je puno elemenata koji se mogu povezati s francuskim šikom kao što su: beretka, minimalistička haljina, par ravnih cipela na špic i monokromatski izbor boja. Plava je jedna od mojih omiljenih boja. Špicoke bez pete su jako popularne ove sezone, a i trend golih ramena je još uvijek tu i izgleda da će tako i ostati. Pariški šik je u modi već neko vrijeme i mogu posve razumjeti zašto. To možda i nije ono to nosim svakodnevno, ali se divim tom stilu. Stoga je razlog zašto sam ovu ilustraciju spojila s ove dvije preporuke knjiga jednostavan, jednostavno me podsjeća na oba ova romana. Trudim se češće objavljivati svoje ilustracije jer želim da budu dio bloga. Ovaj mjesec imala sam malu blogersku krizu i skoro sam odlučila odustati od svega, ali ipak sam odlučila nastaviti. Zašto? Jednostavno jer to želim. Bio je dobar trenutak za malo preispitati sve, pa sam to i napravila. Došla sam do nekih svojih zaključaka i jedan od njih je da ako želim održati ovaj blog u dobroj formi, moram pisati o onime što me zanima. To je najbolja motivacija, činiti nešto što volite. Na primjer, objave s mojim ilustracijama uvijek imaju najmanje pregleda, ali opet ih zadržavam ovdje. Nije lako baviti se blogom, treba puno strpljenja da bi se održao. Uzeti malo vremena da razmislite zašto se time bavite i što je ono što želite postići može vam dosta pomoći. Nema tu pravih i krivih odgovora, samo onih koja su ispravna za vas u određenom trenutku.
srijeda, 27. travnja 2016.

Čeveljuša

Thank you for all your sweet comments on my last post. I'm glad you enjoyed it so much. Today's post is a continuation of the last one. So, we're still at the same place, I'm just going to show it to you from a different angle. Have a nice day!

Hvala vam na lijepim komentarima na zadnjoj objavi. Drago mi je što se u njoj uživali. Današnja objava je nastavak zadnje. Tako da smo još uvijek na istom mjestu, samo ću vam ga pokazati iz drugoga kuta. Ugodan dan želim!


   
utorak, 26. travnja 2016.

Sights to See, Places to Visit / Znamenitosti za vidjeti, Mjesta za posjetiti ( Čeveljuša)

Time for another Sights to See, Places to Visit feature on my blog. It's been a while since my last one. However, if you scroll down I'm sure you can agree with me in my claim that this hidden gem was worth the wait. Without further ado, I'll say that the location in question is Čeveljuša near Ljubuški in Herzegovina. This place offers various recreational and sport activies. During the Summer, it is also a  popular bathing spot. I haven't tried swimmimg here myself, as this was my first visit but I'll keep it in mind for future. I certainly have a special place for river Trebižad in my heart ( I explained in one of my previous posts why this river has nine names). 

 What I can tell you with certainty is that this is a perfect place to relax a little. I immensely enjoyed my short visit. If you're planning to visit Bosnia and Herzegovina, keep this place in mind. Herzegovina is a region so rich in natural beauty that it never fails to impress me. Discovering its charm everyday is a source of nevernending joy for me. How one relatively tiny area can contain so much biological and natural diversity is beyond me. I hold utmost admiration for rivers in Herzegovina, they're all incredibly beautiful. I don't even how to describe their beauty, it's pure river magic.

Vrijeme je za još jednu Znamenitosti za vidjeti,  Mjesta za posjetiti rubriku na mome blogu. Već je prošlo neko vrijeme od moje prošle objave u ovoj rubrici, ali nastavite li s pregledavanjem sigurna sam da ćete se složiti sa mnom po pitanju toga je li čekanje ovoga skrivenoga dragulja vrijedilo. Bez odugovlačenja, reći ću da je lokacija u pitanju Čeveljuša pokraj Ljubiškoga u Herzegovini. Ovo mjesto nudi razne rekreacijske i sportske aktivnosti. Tijekom ljeta, to je i popularno kupalište. Nisam tamo plivala, ovaj proljetni posjet je bio moj prvi posjet ali možda u budućnosti ovdje i zaplivam. Sigurno je da rijeka Trebižad ima posebno mjesto u mome srcu ( u jednom od prošlih postova objasnila sam zašto ova rijeka ima devet imena).

Ono što vam mogu reći s sigurnošću je da je ovo savršeno mjesto za opuštanje. Jako sam uživala u svome kratkome posjetu. Planirate li posjetiti Bosnu i Hercegovinu, imajte ovo mjesto u vidu. Hercegovina je regija koja je toliko bogata prirodnom ljepotom da me uvijek oduševljava. Otkrivati njen šarm svakodnevno je izvor neprestalne radost za mene. Kako jedno relativno tako malo područje može sadržavati toliko biološke i prirodne raznolikosti mi je skoro neshvatljivo. Veoma se divim svim rijekama u Hercegovini, sve su nevjerojatno lijepe. Ne znam kako bih i opisala njihovu ljepotu, to je čista riječna čarolija. 
blouse: here/ovdje
cardigan/kardigan: here/ovdje
skirt/suknja:zara
rest/ostalo: not branded/ nije markiranoto be continued.........
nastavlja se.....


ponedjeljak, 25. travnja 2016.

Four illustrations, one season/ Četiri ilustracije, jedno godišnje doba

I've decided to post these four illustrations together because they seem to match well. Furthermore, if I remember well, I had painted all of them one on the same day. The medium is watercolour on paper. Prior to colouring them, I had sketched them using pencil. You could have seen those original sketches if you follow me on instagram ( for exaple here I'm holding all of these sketches in my hand). To be honest, you probably won't miss much if you don't follow me on insta as most things I post about end up here eventually.  Back to the topic at hand, I often get asked whether I use pencil for sketching and my answer would have to be that it depends. Sometimes I do and sometimes I don't, depending on the effect I'm trying to achieve. 

Odlučila sam objaviti ove četiri ilustracije zajedno jer mi se nekako dobro slažu. Uz to, ukoliko se dobro sjećam sve sam ih naslikala istoga dana. Medij su vodene boje na papiru. Prije nego što sam ih obojala, skicirala sam ih koristeći olovku. Mogle ste vidjeti te originalne skice ako me pratite na instagramu ( na primjer ovdje držim sve te skice u ruci). No, da budem iskreno vjerojatno neće propustiti puno i ako me ne pratite na instagramu jer će većina stvari od tamo završiti ovdje prije ili kasnije. Natrag na temu, često me pitaju koristim li olovku za skiciranje i moj odgovor je da to ovisi. Ponekad da, a ponekad ne, zavisno o efektu koji želim postići. 
I like how these four illustrations look together, they all show outfits that are, in my opinion, very feminine and chic. The first one shows a rather bold colour combo of green, purple and pink. It may not suit everyone's taste but it something that I would like to wear. The second illustration is the most modern one among these four. I can imagine some fashionista or a fashion editor wearing something like this. Dark sunglasses completed with an interesting sweater, pencil skirt and killer heels. The third illustration shows one of my favourite trends this Spring and that is (drums please!!!) palazzo pants. I love pallazzo pants because they make every outfit more elegant and ladylike. The final illustration has a retro allure to it. I would love to have a shirt dress just like this one! I I did, I would make sure to pair it with the pointy heels from the illustration( I actually have a very similar pair to those that I painted and now I realize this pair of mine must have been the inspiration behind it). 


Sviđa mi se kako ove četiri kombinacije izgledaju zajedno. Sve pokazuju ruho koje je prema mome mišljenju vrlo ženstveno i šik. Prva pokazuje poprilično hrabru kombinaciju zelene, ljubičaste i roze, koja se ne bi svakome svidjela, ali ja bi baš rado tako nešto nosila. Druga ilustracija je najmodernija među ovima i mogu zamisliti neku modnu urednicu ili ženu koja prati modu da nosi nešto slično. Tamne sunčane naočale nadopunjene zanimljivim džemperom, suknjom olovka kroja i ubojitim petama. Treća ilustracija pokazuje jedan od mojih omiljenih trendova ovoga proljeća a to su (molim bubnjeve!) palazzo hlače tj. hlače posve širokoga kroja. Volim hlače ovoga kroja jer čine svaku kombinaciju elegantnijom i više damskom. Zadnja ilustracija ima neku retro draž. Voljela bi imati takvu košulju-haljinu, a kada bi je imala sigurno bi je nosila baš s ovakvima cipelama na špic s petom (zapravo imam jako slični par ovima naslikanima i sigurno me to nadahnulo za ovu ilustraciju). All in all, these illustrated outfits seem perfect for Spring, hence the title 'four illustrations, one season'. I almost forgot to mention this but when I painted these illustrations, some of the body positions were inspired by models from one vintage German catalque. Sometimes it is nice to look at photographs of models from old magazines or editorials to get new ideas about  posture. I try to avoid repetion in posture when it comes to my fashion illustrations. I want my fashion illustrations to look natural, so sometimes I study the different poses, trying to figure out what work work well with clothes that I want to pain. Nevertheless, I can't say that I used any photograph as a reference. I only do that when I paint other fashion bloggers. At the point, when it comes to the clothes and the faces on my fashion illustrations , they are entirely a product of my imagination. If I ever use a photograph as a reference, I will be sure to let you know what was it exactly that inspired me. I've been toying with the idea of drawing illustrations of designer clothes but I'm not sure will anything come of it. There is so much content on my blog that I'm simply not sure is there a space for another feature. 

Sve u svemu, ove četiri ilustracije mi se čine savršenima za proljeće, pa stoga i naslov ove objave glasi " Četiri ilustracije, jedno godišnje doba." Skoro sam zaboravila spomenuti, neke od ovih poza su nadahnute pozama modela iz staroga njemačkom kataloga. Nekad je dobro pogledati neke stare časopise ili kataloge s fotografijama modela za dobiti ideje o držanju tijela jer pokušavam izbjeći ponavljanje poza kada su moje ilustracije u pitanju. Želim da moje modne ilustracije izgledaju prirodno, pa ponekad proučavam različite poze, pokušavajući odrediti što bi najbolje išlo s odjećom koju želim naslikati. Ipak ne mogu reći da sam koristila neku određenu fotografiju kao referencu. To radim kada crtam modne ilustracije modnih blogera, ali trenutno kada su u pitanju moje modne ilustracije,  lica i odjeća, e to je je u potpunosti proizvod moje mašte. Budem li ikada koristila fotografiju kao referencu, svakako ću vam reći što me to točno nadahnulo. Već neko vrijeme se zabavljam mislima o slikanju dizajnerske odjeće, ali nisam sigurna hoću li krenuti s tim. Na mome blogu postoji već toliko sadržaja da nisam sigurna ima li mjesta za još jednu rubriku.